اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

الگوريتمي جديد براي تخمين مولفه dc ميراشونده در رله گذاري ديجيتال

زمانبندي و توزيع بار براي گردآورنده هاي خودروهاي الکتريکي متصل شونده به منبع برق(PEV)

زمانبندي برنامه ريزي شده ، براي تقسيم بهينه توان الكتريكي در ميكروشبكه اي كه به توليد تركيبي گرما و برق مي پردازد

ارزيابي تکنيک HIL (سخت افزار در حلقه) از استراتژي هاي کنترل جريان توان براي سيستم ذخيره سازي انرژي متصل به شبکه هوشمند تحت شرايط نامتعادل

پيشرفت و روند هاي اخير تکنولوژي انرژي بادي

تحليل قابليت کارايي سيستم: معيارها، يک الگوريتم و يک مطالعه موردي

الگوريتم VGS – روشي براي رفع بهينه بن بست

وضعيت فعلي توسعه تکنولوژي انرژي بادي offshore

مدلسازي قابليت اطمينان سيستم هاي حفاظتي تمام ديجيتال با در نظر گرفتن تاثير بازسازي و تعمير

شبيه سازي EMC (سازگاري الکترومغناطيسي) در مورد برد مدار چاپي مرکب واقع در يک محفظه فلزي و آناليز کارايي Shielding (حفاظ گذاري)

ارزش کاهش تلفات توزيع به وسيله جابجايي بار خانگي: يک چشم انداز شبکه

رادار دهانه ترکيبي مبتني بر معماري UWB-OFDM تطبيقي (تسهيم سازي تقسيم فرکانس متعامد فرا پهن باند)

سوئيچينگ انتقال در مساله "مشارکت واحد هاي توليدي با در نظر گرفتن قيود امنيتي"

ارزيابي قابليت اطمينان يک سيستم توان بادي با ذخيره سازي يکپارچه انرژي

ارزيابي قابليت اطمينان مدار توزيع

حفاظت سيستم هاي «جريان مستقيم ولتاژ بالا مبتني بر مبدل منبع ولتاژ»: مروري بر روش هاي فعلي

قفل هاي تطبيقي: ترکيب تراکنش ها و قفل ها به منظور همروندي موثر و کارآمد

ارائه ي يک روش تقويت هارمونيک انتخابي به منظور کاهش نرخ کيلو ولت آمپر مبدل هاي منبع جريان در فيلتر هاي توان اکتيو موازي

سيستم اطلاعات جغرافيايي و شبکه هاي عصبي

بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از کنترل کننده يکپارچه پخش توان (UPFC)

ENGLISH

TITLE:  Power System Stability (Thesis))
Abstract The objective of this thesis project is to investigate and understand the stability of power system, with the main focus on stability theories and power system modeling. The thesis looked into the effects that advanced control techniques have on electrical power generation system and transmission system. The thesis first explained the definition of power system stability and the need for power system stability studies. It then proceeded to discuss on the various stability problems after which the thesis provided a brief introduction on basic control theory and study. Next the thesis examined the concept of system stability and some stability theories. The thesis then performed a power system modeling and simulation of a two-machine, three bus power system. The performance of the power system was simulated with the proposed advanced control technique. The performance points and system parameters were varied to test the robustness of the power system and the effectiveness of the proposed controller. Examples of the parameters that were varied include the fault position λ, the power angle δ and the mechanical power input, pm. Lastly, a conclusion was made on the overall effect of the controller on the power system and the performance of the power system when its parameters were varied
توضيحات بيشتر
سفارش

فارسي

عنوان:  پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)
چکيده:  هدف از این پروژه پایان نامه، بررسی و درک پایداری سیستم توان،‌ با تمرکز بر فرضیه های پایداری و مدلسازی سیستم می باشد. این پایان نامه، اثرات تکنیک های کنترل پیشرفته بر سیستم تولید و انتفال توان الکتریکی را بررسی می نماید. پایان نامه حاضر،‌در ابتدا مفهوم پایداری سیستم توان را توضیح داده و نیاز به مطالعات در خصوص پایداری سیستم را مطرح می سازد و سپس، مسائل گوناگون مرتبط با بحث پایداری را مورد بررسی قرار داده و مقدمه ای کوتاه در خصوص مطالعات و نظریه اساسی کنترل ارائه می کند و در ادامه،‌مفهوم پایداری سیستم و نیز برخی نظریه های پایداری را تشریح می نماید. این پایان نامه سپس مدلسازی سیستم توان و شبیه سازی یک سیستم توان 3 شینه با دو ماشین را اجرا می کند. در حین فرایند، نقاط عملیاتی و نیز پارامتر های سیستم تغییر می نمایند تا اینکه قدرت و استحکام سیستم توان و کارایی کنترلر پیشنهادی مورد آزمون قرار گیرند. نمونه هایی از پارامتر های متغیر عبارتند از: موقعیت خطا λ، زاویه توان δ، و ورودی توان مکانیکی pm. سرانجام، بر مبنای اثر کلی کنترلر بر سیستم توان، و نیز در نظر گرفتن کارایی سیستم توان با تغییر پارامتر های آن، یک نتیجه گیری حاصل می شود.
ـ
بازگشت به فهرست پايان نامه ها