اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  The current state of offshore wind energy technology development
Abstract— Wind power has been the fastest growing form of renewable energy for the last few years . According to Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report, 80% of the world ’s energy supply could come from renewable sources by 2050 and wind energy will play a major role in electricity generation in 20 50. In the growing market for wind energy and the limited available space onshore, the development of offshore wind farms become more and more important. With a rapid development of technology, the offshore wind power projects have become a trend in many countries like Europe now. Therefore, this paper aims to provide a brief overview of the current development status of offshore wind power in different countries and also explore the technical, economic and environmental issues around its development. Without doubt, offshore wind will lead technology advances in the wind sector in a near future as it seeks to exploit resources further offshore.
Keywords— Overview, Offshore wind energy, Current status of development, Recent technological progress
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش ترجمه

فارسي

عنوان:  وضعيت فعلي توسعه تکنولوژي انرژي بادي offshore (دور از ساحل دريا)
چکيده:  در طي چند سال اخير، انرژي بادي سريع ترين رشد را در ميان انواع انرژي هاي تجديد پذير داشته است. مطابق گزارش IPCC(هيئت بين دولتي تغيير آب و هوا)، 80 در صد از موجودي انرژي جهان تا سال 2050 از منابع انرژي تجديد پذير حاصل مي شود و در سال 2050 انرژي بادي نقش برجسته اي در توليد الکتريسيته ايفا خواهد نمود. در بازار رو به رشد انرژي بادي و فضاي محدود در دسترس onshore (واقع در ساحل دريا)، توسعه مزارع بادي دور از ساحل دريا،‌ مهم و مهم تر مي شود. با پيشرفت سريع تکنولوژي در حال حاضر پروژه هاي انرژي بادي offshore در بسياري از کشور ها نظير اروپا مورد تمايل واقع شده اند. بنابراين، هدف اين مقاله ارائه مروري مختصر از وضعيت پيشرفت کنوني انرژي بادي offshore در کشور هاي مختلف و نيز بررسي مباحث فني، اقتصادي و محيطي پيرامون پيشرفت و توسعه اين نوع انرژي مي باشد. بدون شک باد هاي offshore، در آينده اي نزديک باعث پيشرفت تکنولوژي در بخش باد مي شود؛ چرا که در حال حاضر اين تکنولوژي در جست و جوي بهره برداري از منابع واقع در موقعيت هاي دورتر از ساحل دريا مي باشد.
کلمات کليديـ مرور کلي، انرژي بادي offshore، وضعيت فعلي توسعه، پيشرفت هاي فني اخير
بازگشت به فهرست مقالات