اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


فارسي

عنوان:  یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم
چکيده— هدف از این مطالعه و بررسی، توسعه یک فرآیند جامع برای ارزیابی ارزش مکانی یک پروژه مزرعه بادی، در کاهش تلفات سیستم انتقال، کاهش هزینه قطع نقطه تحویل بار و هزینه عملیاتی واحد های تولیدی، می باشد. انرژی استخراج شده از مزرعه بادی در شرایط عملیاتی نرمال، جایگزین انرژی حاصل از واحد های سنتی و متداول سوخت فسیلی می شود. بعلاوه، آنالیز قابلیت اطمینان سیستم مرکب با وجود توان بادی، صورت می پذیرد و مجموع هزینه های مرتبط با قطع انرژی در نقاط مختلف بار و نیز تولید واحد های مولد در شرایط اضطراری، مورد ارزیابی قرار می گیرد. مواردی از قبیل آنالیز قابلیت اطمینان سیستم در خصوص مزارع بادی با مقیاس بزرگ، به همراه آنالیز تلفات انتقال و هزینه عملیاتی، می توانند به سیاست گذاران حوزه انرژی کمک نمایند تا بر مبنای مجموع مزیت های حاصل از توان بادی که شامل قابلیت اطمینان و صرفه جویی در منابع انرژی سوخت فسیلی می باشد، پروژه های مزرعه بادی را اولویت بندی کنند.
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

English

Title:  Integration of large-scale wind farm projects including system reliability analysis
Abstract:  This study intends to develop a comprehensive procedure for evaluating locational value of a wind farm project, incorporating reduction in transmission system losses, load delivery point interruption cost and operating cost of generating units. The energy extracted from the wind farm in normal operation condition is considered to replace the energy from fossil-fueled conventional units. In addition, composite system reliability analysis in the presence of wind power is carried out to evaluate total costs associated with curtailed energy at different load points as well as generation of generating units in contingency conditions. System reliability analysis related to large-scale wind farms, along with operating cost and transmission losses analysis, can assist policy makers to prioritise wind farm projects based on the total benefits of wind power including reliability benefits and savings in fossil-fueled energy sources.

بازگشت به فهرست مقالات