اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


فارسي

عنوان:  یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته
چکيده— در این مقاله، یک سیستم کنترل جدید برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو شبکه در یک اینورتر فتو ولتائیک متصل به شبکه سه فاز پیشنهاد شده است. سیستم کنترل نه تنها توان شبکه را کنترل می نماید؛ بلکه همچنین «مجموع اعوجاج هارمونیک» جریان شبکه را در حضور بار های غیر خطی که در نقطه تزویج مشترک (PCC) به صورت موازی با شبکه قرار دارند، کاهش می دهد. سیستم کنترل پیشنهادی، نه تنهاعدم تعادل ولتاژ شبکه را پایش می نماید؛ بلکه همچنین عدم تعادل در اتصال القاگر های سمت خط را نیز پایش می نماید. پایداری سیستم کنترل پیشنهادی با بکار گیری روش مستقیم لیاپانف، تضمین می شود. سیستم کنترل پیشنهادی نه تنها در فرم دیجیتالی، به آسانی پیاده سازی می شود؛ بلکه، عملکرد بسیار بهتری را نیز نسبت به روش های قراردادی کنترل تشدیدی و یا کنترل PI ارائه می نماید. در این مقاله، همچنین یک تکنیک جدید مدلسازی اینورتر متصل به شبکه برای پایش موارد عدم تعادل در سیستم اینورتر، پیشنهاد می شود. برای نشان دادن کارایی سیستم کنترل پیشنهادی، نتایج آزمایشگاهی نیز ارائه شده اند.
کلمات کليدي- اینورتر متصل به شبکه سه فاز، کاربرد میکرو-شبکه، شبکه تعمیم یافته نامتعادل سه فاز، کنترلر جریان «اینورتر منبع ولتاژ کنترل شده با جریان» (CCVSI - Current Controlled Voltage Source Inverter) مبتنی بر تابع لیاپانف، عدم تعادل در اتصال اینورتر
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

English

Title:  A Lyapunov function based current controller to control active and reactive power flow in a three phase grid connected PV inverter under generalized grid voltage conditions
Abstract:  In this paper, a novel control system is proposed to control the active and reactive grid power flow in a three phase grid connected PV inverter. The control system not only controls the grid power but also reduces the grid current THD in the presence of typical non-linear loads in parallel with grid at the point of common coupling (PCC). The proposed control system also takes care of not only the grid voltage unbalance but also the unbalance in the connecting line side inductors. The stability of the proposed control system is ensured by the direct method of Lyapunov. The proposed control system is not only simple to implement in the digital form but also provides superior performance over the conventional multiple PI or resonant control methods. A new grid connected inverter modeling technique is also proposed to take care of unbalances in the inverter system. Experimental results are provided to show the efficacy of the proposed control system.
Keywords- Three phase grid connected inverter, Micro-grid application, Three phase unbalance generalized grid, Lyapunov function based CCVSI current controller, Unbalance in inverter connection
بازگشت به فهرست مقالات