اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  The Link Prediction Problem for Social Networks
Abstract— Given a snapshot of a social network, can we infer which new interactions among its members are likely to occur in the near future? We formalize this question as the link prediction problem, and develop approaches to link prediction based on measures for analyzing the "proximity" of nodes in a network. Experiments on large co-authorship networks suggest that information about future interactions can be extracted from network topology alone, and that fairly subtle measures for detecting node proximity can outperform more direct measures.
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

فارسي

عنوان:  مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی
چکيده: با فرض در اختیار داشتن یک تصویر لحظه ای از یک شبکه اجتماعی، آیا می توانیم حدس بزنیم که در آینده نزدیک احتمالا چه تعاملات جدیدی میان اعضای آن رقم خواهد خورد؟ ما این سوال را به صورت «مساله پیش بینی لینک» مدلسازی می نماییم و بر مبنای معیار های تحلیل مجاورت گره ها در یک شبکه، روش هایی را برای پیش بینی لینک ایجاد می نماییم. آزمایشات صورت گرفته بر روی شبکه های بزرگ هم تالیفی (تالیف مشارکتی) ابراز می دارند که اطلاعات مربوط به تعاملات آینده در شبکه را می توان به تنهایی از روی توپولوژی شبکه استخراج نمود و اینکه اندازه گیری های نسبتا دقیق برای تشخیص مجاورت گره می توانند معیار های سر راست تری را حاصل نمایند.
بازگشت به فهرست مقالات