اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


فارسي

عنوان:  معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده
چکيده— در این مقاله، یک مبدل جدید پل کامل از نوع PWM (مدولاسیون پهنای پالس) با سوئیچنگ نرم، پیشنهاد شده است. ویژگی برجسته مبدل جدید این است که امکان عملیات سوئیچنگ جریان صفر (ZCS) را برای سوئیچ های قدرت اصلی خود فراهم می آورد و تلفات هدایتی آن، نسبت به مبدل های پل کامل متداول، کمتر است. این قابلیت با استفاده از دو مدار کمکی بسیار ساده حاصل می شود که شامل یک مدار اکتیو و یک مدار پسیو می باشد. مقاله حاضر ، در ابتدا به معرفی مبدل جدید می پردازد و سپس عملکرد، مشخصات حالت دائمی و طراحی آن را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج آزمایشگاهی حاصل از یک نمونه مبدل 3 kW نیز ارائه شده است تا اینکه عملکرد مبدل و مفاهیم ارائه شده در این مقاله را تائید نماید.
کلمات کليدي- مبدل های دوسویه، مبدل های dc-dc، سنجش کارایی، پل کامل، مبدل های PWM (مدولاسیون پهنای باند)، مبدل های ZCS (سوئیچینگ جریان صفر)، سوئیچینگ ولتاژ صفر و سوئیچینگ جریان صفر (ZVZCS).
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

English

Title:  A New ZCS-PWM Full-Bridge DC–DC Converter With Simple Auxiliary Circuits
Abstract:  A new soft-switching pulse width modulated (PWM) full-bridge converter is proposed in this paper. The outstanding feature of the new converter is that it allows its main power switches to operate with zero current switching (ZCS) and with fewer conduction losses than conventional full-bridge converters. This is achieved by using two very simple active auxiliary circuits—one active, the other passive. The paper presents the new converter and then discusses its operation, steady-state characteristics, and design. Experimental results obtained from a 3 Kw converter prototype are presented to validate the converter’s performance and the concepts presented in the paper.
Keywords- Bidirectional converters, dc–dc converters, efficiency measurement, full bridge, pulse width modulated (PWM) converters, zero-current switching (ZCS) converters, zero-voltage and zero-current switching (ZVZCS).
بازگشت به فهرست مقالات