اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


فارسي

عنوان:  کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی
چکيده— شبکه های حسگر بیسیم (WSN) برای کشف اطلاعات در محیط های گسترده ای که به لحاظ اطلاعاتی ارزشمند هستند، جالب توجه می باشند. این شبکه ها باعث ارتقای کاربرد های ماموریتی-بحرانی نظیر پایش میدان نبرد، مانیتورینگ محیط و واکنش فوری می شوند. با این وجود، به منظور بهره برداری کامل از این شبکه ها در کاربرد های مذکور برای کشف اطلاعات، روش های مقیاس پذیر که به لحاظ مصرف انرژی نبز کارآمد باشند، ضروری هستند. شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی، برای تشخیص و جمع آوری اطلاعات مربوط به چندین مشخصه (داده های چند بعدی) بکار می روند. این شبکه ها، چالش های منحصر بفردی را در زمینه انتشار اطلاعات، ذخیره سازی اطلاعات، و پردازش پرس و جوی درون-شبکه ای (کشف اطلاعات) مطرح می سازند. ما در مقاله حاضر، روشی جدید را برای کشف اطلاعات در شبکه های WSN چند بعدی پیشنهاد می نماییم که می تواند به صورت قابل توجهی، عمر شبکه را افزایش داده و زمان نهفتگی پردازش پرس و جو را به حداقل برساند؛ که نتیجه آن، ارتقای کیفیت سرویس (QoS) می باشد که دارای مزایای بسیار زیادی در کاربرد های ماموریتی-بحرانی هستند. ما یک روش توزیع شده با چندین سطح از تفکیک را به منظور تفکیک سریع پرس و جو، پیشنهاد می نماییم. ما نتایج شبیه سازی را نیز ارائه می نماییم تا نشان دهیم که روش پیشنهادی برای کشف اطلاعات، در مقایسه با روش های فعلی، پیشرفت قابل ملاحظه ای را در بهبود زمان نهفتگی تفکیک پرس و جو، ایجاد می نماید. بعلاوه، نتایج حاصله اثبات می نمایند که ارتقای کیفیت سرویس با صرفه جویی قابل ملاحظه ای در میزان انرژی در سطح شبکه همراه می باشد که این مساله، عمر مفید شبکه را افزایش می دهد.
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

English

Title:  Information Discovery in Multidimensional Wireless Sensor Networks
Abstract:  Wireless sensor networks (WSN) are attractive for information discovery in large-scale data rich environments and can add value to mission-critical applications such as battle-field surveillance, environmental monitoring and emergency response. However, in order to fully exploit these networks for such applications, energy-efficient and scalable solutions for information discovery are essential. Multidimensional WSNs are deployed in complex environments to sense and collect data relating to multiple attributes (multidimensional data). Such networks present unique challenges to data dissemination, data storage and in-network query processing (information discovery). In this paper, we propose a novel method of information discovery for multidimensional WSNs that can significantly increase network lifetime and minimize query processing latency, resulting in quality of service (QoS) improvements that are of immense benefit to missioncritical applications. We propose a distributed solution with multiple levels of resolution to enable fast query resolution. We present simulation results to show that the proposed approach to information discovery offers significant improvements on query resolution latency in comparison with current approaches. In addition, the results prove that the QoS improvements come with significant network-wide energy savings that will result in an increase of the network lifetime.

بازگشت به فهرست مقالات