اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


فارسي

عنوان:  کاهش گذر های ناشی از سوئيچينگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع
چکيده— در این مقاله، به ارزیابی سه تکنولوژی مورد استفاده جهت کاهش گذر های ایجاد شده بواسطه فرآیند سوئیچینگ خازن در مدارات توزیع، می پردازیم . همچنین، تئوری اساسی مربوط به حالات گذرای سوئیچینگ بانک خازنی به همراه هر یک از تکنولوژی های کاهش این حالات، ارائه می شود. ما بسته نرم افزاری ATP را برای شبیه سازی فرآیند انرژی دهی یک بانک خازنی کنترل شده در یک فیدر پست برق معین - با بکارگیری تجهیزات کاهش حالات گذرا و نیز بدون استفاده از این تجهیزات - بکار می گیریم. در هر مورد، محاسبات ریاضی مربوط به مقادیری از قبیل فرکانس ها، جریان ها و ولتاژ های گذر پیک، ارائه شده است. این مقادیر، با مقادیر حاصل از شبیه سازی های انجام شده در هر مطالعه موردی، مقایسه می شوند.
اصطلاحات شاخص- حالات گذرای سوئیچ زنی، جریان هجومی خازن، فرآیند انرژی دهی خازن پشت به پشت، سوئیچینگ خازن، سوئیچ عبور از صفر، سوئیچ سنکرون، مقاومت های پیش - جاگذاری، راکتور های هجومی، نرم افزار ATP
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

English

Title:  Mitigation of Back-to-Back Capacitor Switching Transients on Distribution Circuits
Abstract:  In this paper we evaluate three technologies used to mitigate transients caused by capacitor switching in distribution feeders. The basic theory concerning capacitor bank switching transients, along with each mitigating technology, is presented. We use the software package ATP to simulate the energization of a controlled capacitor bank in a specific substation feeder, with and without employing mitigation devices. Mathematical computations of quantities such as peak transient voltages, currents, and frequencies are provided for each case. These are compared to the values obtained from the simulations of each case study.

Index Terms- switching transients, capacitor inrush, back-toback capacitor energization, capacitor switching, zero crossing switch, synchronous switch, pre-insertion resistors, inrush reactors, ATP.
بازگشت به فهرست مقالات