اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  Power System Stability Enhancement using The Unified Power Flow Controller
Abstract— With the growing demand of electricity, at times, it is not possible to erect new lines to face the situation. Flexible AC Transmission System (FACTS) uses the thyristor controlled devices and optimally utilizes the existing power network. FACTS devices play an important role in controlling the reactive and active power flow to the power network and hence both the system voltage fluctuations and transient stability. This paper proposes the Unified Power Flow Controller (UPFC) as a power electronic based device that has capability of controlling the power flow through the line by controlling its series and shunt converters, also combined with Distributed Generation (DG) connected in the DC link to mitigate power quality disturbances. The proposed control will enable increased connections of renewable energy sources in the smart grid. The function of the scheme has been investigated the improvement of transient stability and voltage fluctuations of inter-area power system.
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش ترجمه

فارسي

عنوان:  بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از کنترل کننده يکپارچه پخش توان (UPFC)
چکيده:  با افزايش مداوم تقاضاي الکتريسيته،‌ در برخي موارد برپايي خطوط جديد جهت مقابله با وضعيت ايجاد شده،‌ امکان پذير نمي باشد. سيستم انتقال AC انعطاف پذير (FACTS)، از ابزار هاي کنترل شونده توسط تريستور استفاده مي نمايد و شبکه قدرت موجود را به صورت بهينه، مورد بهره برداري قرار مي دهد. ادوات FACTS ، نقش مهمي در کنترل جريان پخش توان راکتيو و اکتيو، و در نتيجه کنترل نوسانات ولتاژ سيستم و پايداري گذرا، ايفا مي نمايند. اين مقاله، UPFC را به عنوان يک ابزار مبتني بر الکترونيک قدرت پيشنهاد مي نمايد که داراي قابليت کنترل جريان پخش توان در خط ، از طريق کنترل مبدل هاي سري و موازي، مي باشد. UPFC همچنين با سيستم توليد پراکنده (DG)، متصل به لينک DC، ترکيب مي شود تا اينکه اختلالات ايجاد شده در کيفيت توان را کاهش دهد. سيستم کنترل پيشنهادي، افزايش اتصالات منابع انرژي تجديد پذير را در شبکه هوشمند (smart grid)، ممکن مي سازد. عملکرد اين الگو، به لحاظ بهبود پايداري گذرا و نوسانات ولتاژ سيستم قدرت «درون-ناحيه اي» مورد بررسي قرار گرفته است.
بازگشت به فهرست مقالات