اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


فارسي

عنوان:  معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند
چکيده— در این مقاله، به منظور یافتن مقادیر بهینه توابع عددی، الگوریتم قطرات آب هوشمند (IWD) با یک فرآیند جستجوی محلی تلفیق شده است. الگوریتم پیشنهادی که IWD-CO (الگوریتم IWD برای بهینه سازی مستمر) نام دارد، با استفاده از شش تابع معیار و استاندارد تست می شود. نتایج تجربی، رضایتبخش می باشند و همین امر موجب ترغیب به انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه می گردد.
کلمات کليدي- بهینه سازی، هوش ازدحامی، الگوریتم قطرات آب هوشمند، توابع عددی، جست و جوی محلی، فرا ابتکاری.
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

English

Title:  An approach to continuous optimization by the Intelligent Water Drops algorithm
Abstract:  In this paper, the Intelligent Water Drops (IWD) algorithm is augmented with a mutation-based local search to find the optimal values of numerical functions. The proposed algorithm called the IWD-CO (IWD for continuous optimization) is tested with six different benchmark functions. The experimental results are satisfactory, which encourage further researches in this regard.
Keywords- Optimization; swarm intelligence; intelligent water drops algorithm; numerical functions; local search; metaheuristic
بازگشت به فهرست مقالات