اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


فارسي

عنوان:  فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر
چکيده— در این مقاله، فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی با هدف ارتقای درک شهودی کاربر بررسی می شوند. مقاله حاضر، مباحث کنترلی نظیر مد های droop و isochronous کنترل governor و کنترل ولتاژ سیستم تحریک را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. همچنین، موضوع جزیره ای شدن، منحنی قابلیت ژنراتور، محدود کننده ها، PSS (تثبیت کننده سیستم قدرت) و سنکرون سازی، بررسی می شوند. بعلاوه، برای جلوگیری و نیز رفع ابهامات ، مبانی سیستم تحریک، نظیر علائم و ملاحظات مربوط به VARs (ولت آمپر راکتیو، توان های راکتیو)، PF (ضریب توان) و زاویه گشتاور مورد بررسی قرار می گیرند.
اصطلاحات شاخص- تولید ترکیبی، فرآیند های کنترل توربین گازی، ‌سیستم تحریک ژنراتور سنکرون، droop، isochronous، islanding، VAR (ولت آمپر راکتیو)، PF (ضریب توان)، زاویه گشتاور، منحنی قابلیت ژنراتور سنکرون، محدود کننده ها، PSS، سنکرون سازی
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

English

Title:  Gas Turbine and Generator Controls : A User Prospective
Abstract:  In this paper, the gas turbine and generator controls are discussed with the aim to develop intuitive user understanding. The paper discusses control issues like droop and isochronous modes of governor control and excitation system voltage control. Also, the subject of islanding, generator capability curve, limiters, PSS and synchronization are discussed. Furthermore, to clear confusions, basics of excitation system like VARs notations, PF notations and torque angle are discussed.
Index Terms:  — cogeneration, gas turbine controls, synchronous generator excitation system, droop, isochronous, islanding, VAR, PF, torque angle, synchronous generator capability curve, limiters, PSS, synchronization.
بازگشت به فهرست مقالات