اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


فارسي

عنوان:  VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری
چکيده— امروزه موضوع تحمل پذیری خطا در پردازش ابری، یک چالش مهم و اساسی بشمار می رود. عمده مباحث تحمل پذری خطا در پردازش ابری عبارتند از تشخیص و بازیابی. جهت مقابله با این مسائل، بسیاری از تکنیک های تحمل پذیری خطا طراحی شده اند تا اینکه میزان خطا ها را کاهش دهند. در این مقاله، یک تکنیک مجازی سازی و تحمل پذیری خطا را برای کاهش زمان سرویس و افزایش میزان دسترس پذیری سیستم پیپشنهاد می کنیم. جهت مدیریت مجازی سازی، توازن بار و نیز کنترل خطا ها، یک ماژول مدیر ابر (CM) و یک تصمیم ساز(DM) در طرح ما، مورد استفاده قرار می گیرد. در گام اول، مجازی سازی و توازن بار صورت می پذیرد و در گام دوم، تحمل پذیری خطا از طریق افزونگی، ایجاد نقاط بررسی، و کنترل کننده خطا، حاصل می شود. اساسا، روش VFT، برای ارائه تحمل پذیری واکنشی خطا، طراحی شده است. در روش پیشنهادی ما، قسمت مجازی سازی شامل یک کنترل کننده خطا می باشد. کنترل کننده خطا، گره های معیوب غیر قابل بازیابی را به همراه گره های مجازی آنها جهت درخواست های آتی، محدود و متوقف می سازد و خطا های نرم افزاری موقتی را از گره های معیوب و قابل بازیابی حذف می نماید و این گره ها را برای درخواست های آتی در دسترس قرار می دهد.
کلمات کليدي- تحمل پذیری خطا، مجازی سازی ابری، برنامه hypervisor (فوق ناظر)، پردازش ابری، توازن بار
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

English

Title:  VFT: A Virtualization and Fault Tolerance Approach for Cloud Computing
Abstract:  Fault tolerance in cloud computing is a grand challenge problem now a days. The main fault tolerance issues in cloud computing are detection and recovery. To combat with these problems, many fault tolerance techniques have been designed to reduce the faults. In this paper, we have proposed a Virtualization and Fault Tolerance (VFT) technique to reduce the service time and to increase the system availability. A Cloud Manager (CM) module and a Decision Maker (DM) are used in our scheme to manage the virtualization, load balancing and to handle the faults. In the first step virtualization and load balancing are done and in the second step fault tolerance is achieved by redundancy, checkpointing and fault handler. VFT is mainly designed to provide reactive fault tolerance. In our proposed approach a fault handler is included in the virtualization part. Fault handler blocks the unrecoverable faulty nodes along with their virtual nodes for future requests and removes the temporary software faults from the recoverable faulty nodes and makes them available for the future requests.

Keywords- fault tolerance; cloud virtualization; hypervisor; cloud computing; load balancing
بازگشت به فهرست مقالات