اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


فارسي

عنوان:  روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند
چکيده— مساله پخش اقتصادی (EDP)، یک رده مهم از مسائل بهینه سازی در شبکه هوشمند است که هدف آن، حداقل سازی مجموع هزینه ها در هنگام تولید مقدار مشخصی توان الکتریکی می باشد. در این کار تحقیقاتی، یک الگوریتم مبتنی بر اجماع جدید برای حل مساله پخش اقتصادی در حالت توزیع شده، پیشنهاد می شود. در پروسه فرمول بندی این مساله از توابع هزینه محدب درجه دوم استفاده شده است و توپولوژی ارتباطاتی «متصل قوی» برای تبادل اطلاعات کفایت می کند. بر خلاف روش های متمرکز، الگوریتم پیشنهادی، این امکان را برای ژنراتور ها فراهم می آورد تا به صورت مجتمع و یکپارچه، از وضعیت عدم تطابق میان تقاضا و مجموع تولید توان آگاه شوند. میزان عدم تطابق تخمین زده شده میان تقاضا و تولید توان به عنوان یک مکانیسم فیدبک برای تنظیم تولید توان فعلی توسط هر ژنراتور بکار گرفته می شود. با ایجاد یک آرایش اولیه دقیق، نهایتا تمامی ژنراتور ها می توانند به طور خودکار، مجموع هزینه را به صورت یکپارچه و هماهنگ، به حداقل میزان ممکن خود برسانند.
اصطلاحات شاخص- اجماع، الگوریتم توزیع شده، سیستم های چند عامله، پخش بهینه
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

English

Title:  Consensus Based Approach for Economic Dispatch Problem in a Smart Grid
Abstract:  Economic dispatch problem (EDP) is an important class of optimization problems in the smart grid, which aims at minimizing the total cost when generating certain amount of power. In this work, a novel consensus based algorithm is proposed to solve EDP in a distributed fashion. The quadratic convex cost functions are assumed in the problem formulation, and the strongly connected communication topology is sufficient for the information exchange. Unlike centralized approaches, the proposed algorithm enables generators to collectively learn the mismatch between demand and total amount of power generation. The estimated mismatch is then used as a feedback mechanism to adjust current power generation by each generator. With a tactical initial setup, eventually, all generators can automatically minimize the total cost in a collective sense.
Index Terms:  — Consensus, distributed algorithm, multi-agent systems, optimal dispatch
بازگشت به فهرست مقالات