اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


فارسي

عنوان:  زمانبندي و توزيع بار براي گردآورنده هاي خودروهاي الکتريکي متصل شونده به منبع برق
چکيده— اين مقاله يک چارچوب عملياتي را براي گردآورنده هاي خودروهاي PEV (خودروهاي الکتريکي متصل شونده به منبع برق) پيشنهاد مي کند.در ابتدا يک الگوريتم زمانبندي بار با کمترين ميزان هزينه طراحي مي شود که خريد انرِژي را در بازار آتي روزانه بر مبناي پيش بيني قيمت برق و تقاضاي توان خودروهاي PEV‌ تعيين مي نمايد. الگوريتم مشابه اي نيز براي فرايند مذاکره در قراردادهاي دو جانبه به کار مي رود. ثانيا،‌ يک الگوريتم توزيع ديناميکي ايجاد مي شود که به منظور توزيع انرژي خريداري شده به خودروهاي PEV در روز کاري فعلي استفاده مي شود. براي ارزيابي الگوريتم هاي پيشنهادي و نيز نشان دادن تاثير بالقوه ي يک ناوگان گردآوري شده از خودروهاي PEV بر سيستم قدرت، از نتايج شبيه سازي استفاده مي شود
کلمات کليدي- خودروهاي الکتريکي، تقاضاي توان، جنبه هاي اقتصادي سيستم قدرت، شبکه هاي هوشمند
<دانلود مقاله>
ترجمه شده توسط محمد صادق حسنی
خرید ترجمه مقاله

English

Title:  Load Scheduling and Dispatch for Aggregators of Plug-In Electric Vehicles
Abstract:  This paper proposes an operating framework for aggregators of plug-in electric vehicles (PEVs). First, a minimum-cost load scheduling algorithm is designed, which determines the purchase of energy in the day-ahead market based on the forecast electricity price and PEV power demands. The same algorithm is applicable for negotiating bilateral contracts. Second, a dynamic dispatch algorithm is developed, used for distributing the purchased energy to PEVs on the operating day. Simulation results are used to evaluate the proposed algorithms, and to demonstrate the potential impact of an aggregated PEV fleet on the power system.
Keywords- Electric vehicles, power demand, power system economics, smart grids
بازگشت به فهرست مقالات