اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  A Selective Harmonic Amplification Method for Reduction of kVA Rating of Current Source Converters in Shunt Active Power Filters
Abstract— This paper describes a new approach to the design of current-source converter (CSC)-based shunt active power ?lters (APFs) to reduce the converter kilovolt-ampere rating consider- ably. This design approach is called the selective harmonic ampli?- cation method (SHAM), and is based on the ampli?cation of some selected harmonic current components of CSC by the ac-side ?lter, and the CSC control system speci?cally designed fo r this purpose. The proposed SHAM has been implemented on a CSC-based APF fo r the elimination of 11th and 13th current harmonics of 12-pulse recti?er loads supplied from a medium-voltage underground cable. Simulation and ?eld test results have shown that SHAM can suc- cessfully be applied to a CSC-based APF fo r reduction of the con- verter kilovolt-ampere rating, thus making it a cost-competitive alternative to voltage-source-converter-based APFs traditionally used in industry applications.
Keywords— Active filters, harmonic distortion, pulsewidth- modulated power converters, power quality (PQ)
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش ترجمه

فارسي

عنوان:  ارائه ي يک روش تقويت هارمونيک انتخابي به منظور کاهش نرخ کيلو ولت آمپر مبدل هاي منبع جريان در فيلتر هاي توان اکتيو موازي
چکيده:  اين مقاله روشي جديد را براي طراحي فيلترهاي توان اکتيو موازي مبتني بر مبدل منبع جريان توصيف مي نمايد تا اين که ميزان کيلو ولت آمپر مبدل به صورت قابل توجهي کاهش يابد. روش طراحي مورد استفاده، SHAM (روش تقويت هارمونيک انتخابي) نام دارد و مبتني بر تقويت برخي مولفه هاي جريان هارمونيک انتخابي مبدل منبع جريان به وسيله فيلتر سمت ac و سيستم کنترلر منبع جريان که مخصوص اين کار طراحي شده است، مي باشد. روش پيشنهادي SHAM بر روي يک فيلتر توان اکتيو مبتني بر CSC اجرا شده است تا اين که هارمونيک هاي يازدهم و سيزدهم را از بارهاي يکسو کننده 12 پالسي تغذيه شده به وسيله يک کابل زيرزميني با ولتاژ متوسط، حذف نمايد. نتايج حاصل از شبيه سازي و آزمون ميداني نشان داده اند که روش SHAM مي تواند به صورت موفقيت آميز جهت کاهش نرخ کيلو ولت آمپر مبدل در يک «فيلتر توان اکتيو مبتني بر مبدل منبع جريان» به کار رود و بنابراين استفاده از اين روش باعث مي شود تا «فيلترهاي توان اکتيو مبتني بر مبدل منبع جريان» در رقابت بر سر هزينه، به عنوان جايگزيني مناسب براي «فيلترهاي توان اکتيو مبتني بر مبدل منبع ولتاژ» که به صورت معمول در کاربردهاي صنعتي استفاده مي شوند، مطرح باشند.
کلمات کليديـ فيلترهاي اکتيو، اعوجاج هارمونيک، مبدل هاي توان با مدولاسيون پنهاني پالس، کيفيت توان (PQ)
بازگشت به فهرست مقالات