اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  Evaluation of Distribution Circuit Reliability
Abstract
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش ترجمه

فارسي

عنوان:  ارزيابي قابليت اطمينان مدار توزيع
چکيده:  منشاء درصد بزرگي از موارد قطعي برق هر يک از مصرف کنندگان در شبکه توزيع حقيقي مي باشد که به اين مصرف کنندگان سرويس دهي مي نمايد. بنابراين واضح است که اين حوزه، حوزه اي موثر و ارزشمند در جهت سرمايه گذاري و ارزيابي مفصل و جامع در مورد قابليت اطمينان مي باشد. با اين وجود، ارزيابي کمي مفصل در اين حوزه بوسيله بسياري از سرويس دهندگان انجام نمي شود. ابزارهاي حفاظتي به منظور حفاظت از تجهيزات و ايزوله نمودن خرابي ها و خطاهاي تجهيزات، در شبکه تعبيه مي شوند. نوع تجهيزات حفاظتي مورد استفاده مي تواند اثري مستقيم بر تعداد و مدت زمان قطعي هاي مصرف کننده داشته باشد. اين مقاله نشان مي دهد که مشخصه هاي تشخيص خطا و ايزوله سازي مربوط به تجهيزات حفاظتي، تاثيري مهم بر شاخص هاي قابليت اطمينان دارند. شيوه ارائه شده در اين مقاله مي تواند در محاسبات دستي و يا در يک برنامه کامپيوتري ديجيتال، استفاده شود. به هر حال اين شيوه به مهندس توزيع اين امکان را مي دهد تا اثر الگوهاي هماهنگي حفاظت را بر سطوح قابليت اطمينان مصرف کننده به صورت کمي ارزيابي نمايد و نيز به ايجاد و توسعه مناسب ترين پيکربندي کمک مي کند.
بازگشت به فهرست مقالات