اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  HIL Evaluation of Power Flow Control Strategies for Energy Storage Connected to Smart Grid Under Unbalanced Conditions
Abstract— This paper proposes two power flow control algorithms for a grid-connected voltage source converter used as part of the energy storage for a smart grid under unbalanced voltage conditions. Both algorithms are improvements of the dual vector current control algorithm (DVCC). The first proposed algorithm, DVCC_CL, optimizes the method of limiting phase currents for the duration of voltage unbalance. The second proposed algorithm,DVCC_HB, provides high bandwidth control of active and reactive power. Which of the two proposed algorithms is the better choice depends on the grid code requirements and the constraints imposed by the particular energy storage system which the inverter connects to the grid. The operation of both algorithms was verified within the framework of an ultralow-latency hardware-in-the-loop emulator, which makes accurate analysis of converter behavior safe and easy for any grid conditions
Keywords— Current control, energy storage, hardware-in- the-loop (HIL), power control, power quality, smart grid
توضيح و دانلود متن مقاله
تماس با ما

فارسي

عنوان:  ارزيابي تکنيک HIL (سخت افزار در حلقه) از استراتژي هاي کنترل جريان توان براي سيستم ذخيره سازي انرژي متصل به شبکه هوشمند تحت شرايط نامتعادل
چکيده:  اين مقاله دو الگوريتم کنترل جريان توان را براي يک مبدل منبع ولتاژ متصل به شبکه که به عنوان بخشي از سيستم ذخيره سازي انرژي براي يک شبکه هوشمند تحت شرايط ولتاژ نامتعادل، به کار مي رود، پيشنهاد مي نمايد. هر دو الگوريتم، موارد ارتقاء يافته اي از الگوريتم کنترل جريان دوگانه (DVCC) مي باشند. اولين الگوريتم پيشنهادي،DVCC-CL ، روش محدودسازي جريان هاي فاز را در طول مدت عدم تعادل ولتاژ، بهينه سازي مي نمايد. الگوريتم پيشنهادي دوم، DVCC-HB، کنترل پهناي باند بالا را در مورد توان اکتيو و راکتيو ارائه مي نمايد. اينکه کدام يک از دو الگوريتم انتخاب بهتري مي باشد، به الزامات grid code و محدوديت هاي متاثر از سيستم خاص ذخيره سازي انرژي – که اينورتر، آن را به شبکه متصل مي سازد – بستگي دارد. عملکرد هر دو الگوريتم در چهارچوبي شامل يک شبيه ساز سخت افزار در حلقه "با تاخير بسيار پائين"، بررسي گرديد که اين شبيه ساز در هر وضعیت شبکه، آنالیز دقیق رفتار مبدل را به صورت مطمئن و به آسانی فراهم می آورد
کلمات کليديـ کنترل جريان، ذخيره سازي انرژي، تکنيک سخت افزار در حلقه،کنترل توان، کيفيت توان، شبکه هوشمند
بازگشت به فهرست مقالات