اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  Reliability Modeling of All-Digital Protection Systems Including Impact of Repair
Abstract— Abstract—This paper explores the impact of including compo- nent repair on the reliability modeling of all-digital protection sys- tems. It is shown that repairable and nonrepairable assumptions make a remarkable difference in the computed reliability indices of the mean time to failure (MTTF) and the mean time to ?rst failure (MTTFF). Theoretical analysis of basic system structures consisting of two components is ?rst examined. Then, a typical all-digital protection system architecture i s modeled and numer- ically analyzed. Some interesting results are found by comparing reliability indices of MTTF and MTTFF and explanations of these results are p rovided.
Keywords— All-digital protection system, mean time to failure (MTTF), mean time to ?rst failure (MTTFF), protection, protec- tive relaying, reliability modeling, repair
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش ترجمه

فارسي

عنوان:  مدلسازي قابليت اطمينان سيستم هاي حفاظتي تمام ديجيتال با در نظر گرفتن تاثير بازسازي و تعمير
چکيده:  اين مقاله ، تاثير تعمير اجزاء را بر "مدلسازي قابليت اطمينان" سيستم هاي حفاظتي تمام ديحيتال ، بررسي مي نمايد. نشان داده مي شود كه فرض هاي "قابل تعمير بودن" و "غيرقابل تعمير بودن" ، باعث ايجاد اختلاف قابل ملاحظه اي در شاخص هاي محاسبه شده ي قابليت اطمينان شامل شاخص MTTF (ميانگين زمان خراب شدن سيستم) و شاخص MTTFF (ميانگين زمان اولين خرابي سيستم) مي گردد. در مرحله اول ، تحليل تئوري ساختارهاي پايه اي سيستم كه شامل دو جزء مي باشند ، انجام مي پذيرد. پس از آن ، معماري يك سيستم حفاظتي تمام ديجيتالي مدلسازي مي گردد و به صورت عددي آناليز مي شود. با مقايسه شاخص هاي قابليت اطمينان MTTF و MTTFF ، نتايج جالبي به دست مي آيند كه توضيحات مربوط به آنها ، ارائه مي شود.
کلمات کليديـ سيستم حفاظتي تمام ديجيتال ، MTTF (ميانگين زمان خراب شدن سيستم) ، MTTFF (ميانگين زمان اولين خرابي سيستم) ، حفاظت ، رله ي حفاظتي ، مدلسازي قابليت اطمينان ، بازسازي و تعمير
بازگشت به فهرست مقالات