اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  VSC-HVDC System Protection: A Review of Current Methods
Abstract— Currently classical thyristor-based high voltage di- rect current (HVDC) systems hold the market in bulk power transmission. However, recent advances in semiconductor tech- nology have led to voltage source converter based HVDC (VSC- HVDC) systems becoming a viable competitor. Not only is VSC- HVDC a competitor for transmission but it can also be used in multi-terminal systems, which have become an attractive option for renewable energy applications or for distribution in large cities. As more and more VSC-HVDC systems are installed, the protection of these systems must be taken into account. This paper explores different options and ideas for VSC system protection.
Keywords— HVDC, VSC, Protection
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش ترجمه

فارسي

عنوان:  حفاظت سيستم هاي «جريان مستقيم ولتاژ بالا مبتني بر مبدل منبع ولتاژ»: مروري بر روش هاي فعلي
چکيده:  در حال حاضر سيستم هاي HVDC (جريان مستقيم ولتاژ بالا) کلاسيک مبتني بر تريستور، بازار انتقال انرژي عمده را در اختيار دارند. با اين وجود پيشرفت هاي اخير در تکنولوژي نيمه هادي، باعث شده است تا سيستم هاي جريان مستقيم ولتاژ بالا مبتني بر مبدل منبع ولتاژ (VSC-HVDC) به يک رقيب احتمالي تبديل شود. سيستم VSC-HVDC نه تنها در انتقال توان به عنوان يک رقيب محسوب مي شود؛ بلکه همچنين مي تواند در سيستم هاي چند پايانه اي - که به گزينه اي جذاب براي کاربرد هاي انرژي تجديد پذير و يا براي توزيع توان در شهر هاي بزرگ تبديل شده اند - استفاده شود. با نصب هر چه بيشتر سيستم هاي VSC-HVDC حفاظت اين سيستم ها بايد بيشتر مد نظر قرار گيرد. اين مقاله، گزينه ها و ايده هاي مختلف را براي حفاظت سيستم VSC بررسي مي نمايد.
کلمات کليديـ HVDC، VSC، حفاظت
بازگشت به فهرست مقالات