اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  Adaptive UWB-OFDM Synthetic Aperture Radar
Abstract— This paper presents an empirical study of high resolution potentially jamming-resistant Synthetic Aperture Radar (SAR) system based on UWB-OFDM architecture. The Range-Doppler Algorithm (RDA) was used to construct a high resolution SAR image for simulation purpose. Suitable waveforms to achieve high resolution SAR imaging are proposed for both friendly and hostile environments. The proposed waveforms were tested for a point scatterer and for full 2-D SAR image construction. Simulation results demonstrate the benefits of using UWB-OFDM waveforms for SAR system, such as dynamic spectrum allocation, anti- jamming potential through pulse diversity-while having a potential to produce high resolution target images. The use of UWB-OFDM waveform for SAR system proves useful for high resolution image data collection for civilian purposes and provides significant anti-jamming capabilities for military purposes.
Keywords— Ultra-Wideband (UWB); Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM); Synthetic Aperture RADAR (SAR); Anti-jamming; High Resolution (HR)
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش ترجمه

فارسي

عنوان:  رادار دهانه ترکيبي مبتني بر معماري UWB-OFDM تطبيقي (تسهيم سازي تقسيم فرکانس متعامد فرا پهن باند)
چکيده:  مقاله حاضر، مطالعه اي تجربي در خصوص سيستم رادار دهانه ترکيبي (SAR) مبتني بر معماري UWB-OFDM ارائه مي نمايد که به صورت بالقوه از ويژگي jamming-resistant (ويژگي مقاومت در برابر ايجاد اختلال) با دقت بالا، بهره مي برد. در اين مقاله از الگوريتم Range-Doppler به منظور ايجاد يک تصوير با کيفيت SAR جهت شبيه سازي، استفاده مي شود. در اينجا، براي دستيابي به تصوير سازي SAR با کيفيت بالا، در محيط هاي ارتباطي دوست و دشمن، شکل موج هاي مناسب پيشنهاد مي شوند. شکل موج هاي پيشنهادي در مورد يک پراکنده ساز نقطه اي و نيز در مورد ساخت تصوير Full 2-D (دو بعدي کامل) SAR، مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج شبيه سازي مزاياي استفاده از شکل موج هاي UWB-OFDM را براي سيستم SAR اثبات مي نمايند. بر خي از اين مزايا عبارتند از: اختصاص طيف ديناميک، پتانسيل ضد جمينگ به واسطه گوناگوني پالس، و در عين حال امکان ايجاد تصاوير با دقت و وضوح بالا. استفاده از شکل موج UWB-OFDM براي سيستم SAR، مزيت جمع آوري داده هاي تصويري با وضوح بالا را در مورد اهداف غير نظامي، اثبات مي نمايد و قابليت هاي ضد جمينگ قابل ملاحظه اي را براي اهداف نظامي ارائه مي دهد.
بازگشت به فهرست مقالات