اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


ENGLISH

TITLE:  EMC Simulation of Complex PCB inside a Metallic Enclosure and Shielding Effectiveness Analysis
Abstract— In the present paper the Finite Integration Technique (FIT) in combination with the Partial Element Equivalent Circuit (PEEC) is employed to investigate the shielding performance of a metallic enclosure used for digital switching equipment. The current distribution on the power plane of a complex printed circuit board is used to excite the system. The effect of apertures’ shape and configuration on the value of the radiated Electric field is studied. It is shown that dividing a specified area into a combination of multiple apertures may reduce the value of the radiated emissions and therefore improve the shielding effectiveness. The usage of honeycomb panels is finally investigated.
توضيح و دانلود متن مقاله
تماس با ما

فارسي

عنوان:  شبيه سازي EMC (سازگاري الکترومغناطيسي) در مورد برد مدار چاپي مرکب واقع در يک محفظه فلزي و آناليز کارايي Shielding (حفاظ گذاري)
چکيده:  در اين مقاله، تکنيک FIT (تکنيک يکپارچه سازي محدود) را به همراه PEEC (مدار معادل مولفه جزئي) بکار مي گيريم تا عملکرد و کارايي Shielding (حفاظ گذاري) يک محفظه فلزي که براي تجهيزات سوئيچينگ ديجيتال مورد استفاده قرار مي گيرد، را بررسي نماييم. از توزيع جريان موجود در صفحه توان يک برد مدار چاپي مرکب، براي تحريک سيستم استفاده مي شود. تاثير پيکربندي و شکل روزنه بر مقدار ميدان الکتريکي تابش يافته، بررسي مي شود. در اين مقاله نشان داده مي شود که تقسيم نمودن يک ناحيه مشخص به صورت ترکيبي از چندين روزنه، مقدار انتشارات تابش يافته را کاهش داده و در نتيجه، کارايي Shielding (حفاظ گذاري) را ارتقاء مي بخشد. در نهايت، کاربرد پنل هاي «لانه زنبوري» مورد بررسي قرار مي گيرد.
بازگشت به فهرست مقالات