اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

الگوريتمي جديد براي تخمين مولفه dc ميراشونده در رله گذاري ديجيتال

زمانبندي و توزيع بار براي گردآورنده هاي خودروهاي الکتريکي متصل شونده به منبع برق(PEV)

زمانبندي برنامه ريزي شده ، براي تقسيم بهينه توان الكتريكي در ميكروشبكه اي كه به توليد تركيبي گرما و برق مي پردازد

ارزيابي تکنيک HIL (سخت افزار در حلقه) از استراتژي هاي کنترل جريان توان براي سيستم ذخيره سازي انرژي متصل به شبکه هوشمند تحت شرايط نامتعادل

پيشرفت و روند هاي اخير تکنولوژي انرژي بادي

تحليل قابليت کارايي سيستم: معيارها، يک الگوريتم و يک مطالعه موردي

الگوريتم VGS – روشي براي رفع بهينه بن بست

وضعيت فعلي توسعه تکنولوژي انرژي بادي offshore

مدلسازي قابليت اطمينان سيستم هاي حفاظتي تمام ديجيتال با در نظر گرفتن تاثير بازسازي و تعمير

شبيه سازي EMC (سازگاري الکترومغناطيسي) در مورد برد مدار چاپي مرکب واقع در يک محفظه فلزي و آناليز کارايي Shielding (حفاظ گذاري)

ارزش کاهش تلفات توزيع به وسيله جابجايي بار خانگي: يک چشم انداز شبکه

رادار دهانه ترکيبي مبتني بر معماري UWB-OFDM تطبيقي (تسهيم سازي تقسيم فرکانس متعامد فرا پهن باند)

سوئيچينگ انتقال در مساله "مشارکت واحد هاي توليدي با در نظر گرفتن قيود امنيتي"

ارزيابي قابليت اطمينان يک سيستم توان بادي با ذخيره سازي يکپارچه انرژي

ارزيابي قابليت اطمينان مدار توزيع

حفاظت سيستم هاي «جريان مستقيم ولتاژ بالا مبتني بر مبدل منبع ولتاژ»: مروري بر روش هاي فعلي

قفل هاي تطبيقي: ترکيب تراکنش ها و قفل ها به منظور همروندي موثر و کارآمد

ارائه ي يک روش تقويت هارمونيک انتخابي به منظور کاهش نرخ کيلو ولت آمپر مبدل هاي منبع جريان در فيلتر هاي توان اکتيو موازي

سيستم اطلاعات جغرافيايي و شبکه هاي عصبي

بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از کنترل کننده يکپارچه پخش توان (UPFC)

ENGLISH

TITLE:  Supervised Random Walks: Predicting and Recommending Links in Social Networks
Abstract— Nowadays, data storage requirements fromend-users are growing, demandingmore capacity, more reliability and the capability to access information from anywhere. Cloud storage services meet this demand by providing transparent and reliable storage solutions. Most of these solutions are built on distributed infrastructures that rely on data redundancy to guarantee a 100% of data availability.Unfortunately, existing redundancy schemes very often assume that resources are homogeneous, an assumption that may increase storage costs in heterogeneous infrastructures – e.g., clouds built of voluntary resources. In this work, we analyze how distributed redundancy schemes can be optimally deployed over heterogeneous infrastructures. Specifically, we are interested in infrastructures where nodes present different online availabilities. Considering these heterogeneities,we present a mechanism to measure data availability more precisely than existing works. Using this mechanism, we infer the optimal data placement policy that reduces the redundancy used, and then its associated overheads. In heterogeneous settings, our results show that data redundancy can be reduced up to 70%. Keywords—Link prediction, Social networks
توضيح و دانلود متن مقاله
خريد مقاله

فارسي

عنوان:  پیمایش های رندوم نظارت شده - پیش بینی و پیشنهاد لینک ها در شبکه های اجتماعی
چکيده:  پیش بینی وقوع لینک ها، یک مساله اساسی و بنیادین در شبکه ها می باشد. در موضوع پیش بینی لینک، نمایی از یک شبکه به ما داده می شود و ما مایل هستیم که بدانیم در آینده نزدیک، احتمالا چه تراکنش هایی میان اعضای فعلی شبکه روی می دهد و یا اینکه کدام یک از تراکنش های موجود را از دست می دهیم. هر چند این مساله به صورت گسترده ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؛ با این حال، مشکل چگونگی ترکیب بهینه و موثر اطلاعات حاصل از ساختار شبکه با داده های فراوان گره و یال، تا حد زیادی پابرجا می ماند. ما یک الگوریتم مبتنی بر پیمایش های رندوم نظارت شده را توسعه می دهیم که به صورت طبیعی اطلاعات حاصل از ساختار شبکه را با خصوصیات سطح گره و یال ترکیب می نماید. ما این الگوریتم را با استفاده از این خصوصیات بدست می آوریم تا اینکه یک پیمایش رندوم را بر روی گراف، هدایت نماییم. ما یک وظیفه یادگیری نظارت شده را فرمول بندی می نماییم که هدف آن، یادگیری تابعی است که مقادیر شدت و قدرت یال ها را بگونه ای در نظر می گیرد که یک پیمایش گر رندوم با احتمال بیشتری، گره هایی را ملاقات نماید که در آینده، لینک های جدیدی به آن، ایجاد می شود. در این راستا، یک الگوریتم آموزشی کارآمد را ایجاد می نماییم تا اینکه به صورت مستقیم تابع تخمین قدرت یال را بدست آوریم. آزمایش های ما بر روی گراف شبکه اجتماعی Facebook و نیز شبکه های مشارکتی بزرگ، نشان می دهند که شیوه مورد استفاده ما، نسبت به روش های نظارت نشده مدرن و نیز روش هایی که بر مبنای استخراج ویژگی عمل می نمایند، برتری دارد.
کلمات کليديـ پیش بینی لینک،‌شبکه های اجتماعی
بازگشت به فهرست مقالات پيشنهادي کامپيوتر