اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

الگوريتمي جديد براي تخمين مولفه dc ميراشونده در رله گذاري ديجيتال

زمانبندي و توزيع بار براي گردآورنده هاي خودروهاي الکتريکي متصل شونده به منبع برق(PEV)

زمانبندي برنامه ريزي شده ، براي تقسيم بهينه توان الكتريكي در ميكروشبكه اي كه به توليد تركيبي گرما و برق مي پردازد

ارزيابي تکنيک HIL (سخت افزار در حلقه) از استراتژي هاي کنترل جريان توان براي سيستم ذخيره سازي انرژي متصل به شبکه هوشمند تحت شرايط نامتعادل

پيشرفت و روند هاي اخير تکنولوژي انرژي بادي

تحليل قابليت کارايي سيستم: معيارها، يک الگوريتم و يک مطالعه موردي

الگوريتم VGS – روشي براي رفع بهينه بن بست

وضعيت فعلي توسعه تکنولوژي انرژي بادي offshore

مدلسازي قابليت اطمينان سيستم هاي حفاظتي تمام ديجيتال با در نظر گرفتن تاثير بازسازي و تعمير

شبيه سازي EMC (سازگاري الکترومغناطيسي) در مورد برد مدار چاپي مرکب واقع در يک محفظه فلزي و آناليز کارايي Shielding (حفاظ گذاري)

ارزش کاهش تلفات توزيع به وسيله جابجايي بار خانگي: يک چشم انداز شبکه

رادار دهانه ترکيبي مبتني بر معماري UWB-OFDM تطبيقي (تسهيم سازي تقسيم فرکانس متعامد فرا پهن باند)

سوئيچينگ انتقال در مساله "مشارکت واحد هاي توليدي با در نظر گرفتن قيود امنيتي"

ارزيابي قابليت اطمينان يک سيستم توان بادي با ذخيره سازي يکپارچه انرژي

ارزيابي قابليت اطمينان مدار توزيع

حفاظت سيستم هاي «جريان مستقيم ولتاژ بالا مبتني بر مبدل منبع ولتاژ»: مروري بر روش هاي فعلي

قفل هاي تطبيقي: ترکيب تراکنش ها و قفل ها به منظور همروندي موثر و کارآمد

ارائه ي يک روش تقويت هارمونيک انتخابي به منظور کاهش نرخ کيلو ولت آمپر مبدل هاي منبع جريان در فيلتر هاي توان اکتيو موازي

سيستم اطلاعات جغرافيايي و شبکه هاي عصبي

بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از کنترل کننده يکپارچه پخش توان (UPFC)

ENGLISH

TITLE:  Towards the design of optimal data redundancy schemes for heterogeneous cloud storage infrastructures
Abstract— Nowadays, data storage requirements fromend-users are growing, demandingmore capacity, more reliability and the capability to access information from anywhere. Cloud storage services meet this demand by providing transparent and reliable storage solutions. Most of these solutions are built on distributed infrastructures that rely on data redundancy to guarantee a 100% of data availability.Unfortunately, existing redundancy schemes very often assume that resources are homogeneous, an assumption that may increase storage costs in heterogeneous infrastructures – e.g., clouds built of voluntary resources. In this work, we analyze how distributed redundancy schemes can be optimally deployed over heterogeneous infrastructures. Specifically, we are interested in infrastructures where nodes present different online availabilities. Considering these heterogeneities,we present a mechanism to measure data availability more precisely than existing works. Using this mechanism, we infer the optimal data placement policy that reduces the redundancy used, and then its associated overheads. In heterogeneous settings, our results show that data redundancy can be reduced up to 70%. Keywords— Cloud storage, Distributed storage, Data availability, Erasure codes
توضيح و دانلود متن مقاله
خريد مقاله

فارسي

عنوان:  گرایش به سمت طراحی الگوهای بهینه افزونگی داده برای زیر ساخت های ناهمگن ذحیره سازی ابری
چکيده:  امروزه، نیاز های ذخیره سازی داده از سوی کاربران نهایی در حال رشد و گسترش هستند که این امر مستلزم وجود ظرفیت بیشتر، قابلیت اطمینان بیشتر و نیز قابلیت دسترسی به اطلاعات از هر نقطه می باشد. سرویس های ذخیره سازی ابری، از طریق ارائه راه حل های ذخیره سازی مطمئن و شفاف، این تقاضا را برآورده می سازند. اغلب این راه حل ها، بر روی زیر ساخت های توزیع شده ایجاد می شوند که جهت تضمین صد درصدی دسترسی به اطلاعات, بر پروسه افزونگی داده، استناد می نمایند. متاسفانه، الگوهای افزونگی موجود، در اغلب موارد فرض را بر این می گیرند که منابع، همگن هستند؛ فرضی که ممکن است هزینه های ذخیره سازی را در زیر ساخت های ناهمگن- نظیر ابرهای ایجاد شده از منابع اختیاری - را افزایش دهد. ما در این کار تحقیقاتی، چگونگی بکارگیری بهینه الگو های افزونگی توزیع شده را در مورد زیر ساخت های ناهمگن، آنالیز می نماییم. بویژه اینکه ما به زیر ساخت هایی توجه داریم که در آنها، گره ها، مقادیر مختلف میزان دسترسی آنلاین را نمایش می دهند. در اینجا، ما با در نظر گرفتن این موارد ناهمگنی، مکانیسمی را ارائه می نماییم که میزان دسترسی به داده ها را با دقت بیشتری نسبت به مکانیسم های موجود اندازه گیری می کند. ما با بکارگیری این مکانیسم، خط مشی بهینه جایگذاری داده ها را استنتاج می نماییم که افزونگی مورد استفاده و سربار های مرتبط با آن را کاهش می دهد. نتایج ما نشان می دهند که در آرایش های ناهمگن، میزان افزونگی داده می تواند تا بیش از 70 درصد کاهش یابد.
کلمات کليديـ ذخیره سازی ابری، ذخیره سازی توزیع شده، میزان دسترسی به اطلاعات، کدهای پاک شدگی
بازگشت به فهرست مقالات پيشنهادي کامپيوتر