اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

الگوريتمي جديد براي تخمين مولفه dc ميراشونده در رله گذاري ديجيتال

زمانبندي و توزيع بار براي گردآورنده هاي خودروهاي الکتريکي متصل شونده به منبع برق(PEV)

زمانبندي برنامه ريزي شده ، براي تقسيم بهينه توان الكتريكي در ميكروشبكه اي كه به توليد تركيبي گرما و برق مي پردازد

ارزيابي تکنيک HIL (سخت افزار در حلقه) از استراتژي هاي کنترل جريان توان براي سيستم ذخيره سازي انرژي متصل به شبکه هوشمند تحت شرايط نامتعادل

پيشرفت و روند هاي اخير تکنولوژي انرژي بادي

تحليل قابليت کارايي سيستم: معيارها، يک الگوريتم و يک مطالعه موردي

الگوريتم VGS – روشي براي رفع بهينه بن بست

وضعيت فعلي توسعه تکنولوژي انرژي بادي offshore

مدلسازي قابليت اطمينان سيستم هاي حفاظتي تمام ديجيتال با در نظر گرفتن تاثير بازسازي و تعمير

شبيه سازي EMC (سازگاري الکترومغناطيسي) در مورد برد مدار چاپي مرکب واقع در يک محفظه فلزي و آناليز کارايي Shielding (حفاظ گذاري)

ارزش کاهش تلفات توزيع به وسيله جابجايي بار خانگي: يک چشم انداز شبکه

رادار دهانه ترکيبي مبتني بر معماري UWB-OFDM تطبيقي (تسهيم سازي تقسيم فرکانس متعامد فرا پهن باند)

سوئيچينگ انتقال در مساله "مشارکت واحد هاي توليدي با در نظر گرفتن قيود امنيتي"

ارزيابي قابليت اطمينان يک سيستم توان بادي با ذخيره سازي يکپارچه انرژي

ارزيابي قابليت اطمينان مدار توزيع

حفاظت سيستم هاي «جريان مستقيم ولتاژ بالا مبتني بر مبدل منبع ولتاژ»: مروري بر روش هاي فعلي

قفل هاي تطبيقي: ترکيب تراکنش ها و قفل ها به منظور همروندي موثر و کارآمد

ارائه ي يک روش تقويت هارمونيک انتخابي به منظور کاهش نرخ کيلو ولت آمپر مبدل هاي منبع جريان در فيلتر هاي توان اکتيو موازي

سيستم اطلاعات جغرافيايي و شبکه هاي عصبي

بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از کنترل کننده يکپارچه پخش توان (UPFC)

ENGLISH

TITLE:  An intrusion detection and prevention system in cloud computing: A systematic review
Abstract— The distributed and open structure of cloud computing and services becomes an attractive target for potential cyber-attacks by intruders.The traditional Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) are largely inefficient to be deployed in cloud computing environments due to their openness and specific essence.This paper surveys, explores and informs researchers about the latest developed IDPSs and alarm management techniques by providing a comprehensive taxonomy and investigating possible solutions to detect and prevent intrusions in cloud computing systems. Considering the desired characteristics of IDPS and cloud computing systems, a list of germane requirements is identified and four concepts of autonomic computing self-management, ontology, risk management, and fuzzy theory are leveraged to satisfy these requirements.
Keywords— Intrusion detection and prevention, Cloud computing, Taxonomy, Alarm correlation, System requirements
توضيح و دانلود متن مقاله
خريد مقاله

فارسي

عنوان:  سيستم پيشگيري و کشف اختلال (نفوذ) در تکنولوژي پردازش ابري: يک بررسي سيستماتيک
چکيده:  ساختار باز و توزیع شده پردازش ابری و سیستم های مربوط به آن، هدفی جذاب برای انجام حملات سایبری بالقوه از سوی اخلال گران، می باشد. سیستم های متداول پیشگیری و کشف نفوذ، (IDPS) به دلیل ویژگی باز بودن و نیز ماهیت مخصوص به خود، تا حد زیادی برای استفاده در محیط های پردازش ابری، ناکارآمد می باشند. این مقاله، از طریق ارائه یک رده بندی جامع و نیز بررسی راه حل های ممکن جهت پیشگیری و کشف اختلالات در سیستم های پردازش ایری، آخرین سیستم های توسعه یافته پیشگیری و کشف نفوذ (IDPS) و نیز تکنیک های مدیریت آلارم را مورد بررسی و کاوش قرار می دهد و محققان را در این موارد، آگاه می سازد. با در نظر گرفتن مشخصات مطلوب سیستم پیشگیری و کشف نفوذ (IDPS) و نیز سیستم پردازش ابری، فهرستی از ملزومات مرتبط تعیین می شود و جهت برآوردن این ملزومات، چهار مفهوم "خود سازماندهی پردازشی مستقل (خودکار)، ماهیت شناسی، مدیریت ریسک، و نظریه فازی"، به کار گرفته می شوند.
کلمات کليديـ پیشگیری و کشف نفوذ، پردازش ابری، رده بندی، همبستگی آلارم، الزامات سیستم
بازگشت به فهرست مقالات پيشنهادي کامپيوتر