اين وب سايت به ترجمه متون، مقالات و پايان نامه هاي برق و کامپيوتر اختصاص دارد. مقالات و پايان نامه هاي پيشنهادي همراه با تعداد زيادي از مقالات جديد ارائه شده در معتبرترين ژورنال ها و کنفرانس هاي بين المللي از بخش هاي اين سايت مي باشند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی


بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)


یک واحد تکفاز DG (سیستم تولید توزیع شده) دارای قابلیت فیلتر توان اکتیو شنت با اعمال فیلترینگ تطبیقی عصبی


مساله پیش بینی لینک در خصوص شبکه های اجتماعی


پايداري سيستم قدرت (پايان نامه)


بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)


فرآیند های کنترل ژنراتور و توربین گازی: بررسی از دیدگاه کاربر


روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخش اقتصادی در شبکه هوشمند


یکپارچه سازی پروژه های مزرعه بادی مقیاس-بالا به انضمام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم


کاهش گذر های ناشی از سوئیچنگ خازن پشت به پشت در مدارات توزیع


کشف اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم چند بعدی


VFT: یک روش مجازی سازی و تحمل پذیری خطا برای پردازش ابری


یک کنترلر جریان مبتنی بر تابع لیاپانف برای کنترل جریان توان اکتیو و راکتیو در اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز تحت شرایط ولتاژ شبکه تعمیم یافته


معرفی یک استراتژی کنترل جدید با استفاده از تابع لیاپانف برای فیلتر های توان اکتیو شنت تکفاز


معرفی یک مبدل جدید DC-DC پل کامل از نوع ZCS-PWM به همراه مدارات کمکی ساده


معرفی یک روش بهینه سازی مستمر با استفاده از الگوریتم قطرات اب هوشمند


معرفی یک چارچوب همکاری نظیر به نظیر برای تلفیق داده های حاصل از چند سنسور


فارسي

عنوان:  پردازش تصویر پزشکی با استفاده از یک روش مبتنی بر بینایی ماشین
چکيده— پروسه استخراج اطلاعات از تصویر پزشکی، برای مثال اطلاعات تصویر قلب حاصل از یک دوربین مخصوص، سرشار از پیچیدگی ها و نویز ها می باشد. بنابراین هزینه صرف شده در چنین پروسه ای نظیر هزینه زمانی و منابع، هزینه بالایی است؛ بخصوص که اگر این پروسه در مورد حجم پیچیده و انبوهی از اطلاعات بکار رود. این مقاله از روش مبتنی بر بینایی ماشین استفاده می نماید تا اینکه چالش های پیش رو در این پروسه را پوشش دهد. اساسا این روش به منظور بررسی تصاویر پزشکی قلب، شامل چهار مرحله با الگوریتم های مختلف می باشد. ابتدا الگوریتم هموارسازی به منظور کاهش نویز مورد استفاده قرار می گیرد. در مرحله دوم، از الگوریتم فیلترینگ به منظور آنالیز تصویر استفاده می شود تا اینکه ناحیه هدف شناسایی شود. در مرحله سوم، الگوریتم بهبود و ارتقای بیشتر تصویر بکار گرفته می شود تا اینکه ویژگی های تصویر در ناحیه هدف را تخمین زده و طرح کلی تصویر را شناسایی نماید. در نهایت نیز از الگوریتم کاهشی استفاده می شود تا اینکه تصاویر اولیه را به تصاویری دقیق تر و با یکنواختی بیشتر تبدیل نماید. نتایج تجربی نشان می دهند که الگوریتم پردازش تصویر پزشکی مبتنی بر بینایی ماشین در مقایسه با روش مرسوم پردازش تصویر می تواند با دقت بیشتری داده های مربوطه را استخراج نموده و نتایج بهتری را حاصل نماید.
کلمات کليدي: پردازش تصویر پزشکی، بینایی ماشین، الگوریتم، تصویر قلب، تصویر دیجیتال
توضيح و دانلود متن مقاله
سفارش

English

Title:  Medical Image Processing using A Machine Vision-based Approach
Abstract:  The information extraction process of medical image, for example heart image from specific camera, is full of complexities and noises. As a result, cost spent on such processing like time and resources is high, especially for large and complex amount of information. This paper uses machine vision-based approach to address the challenges. This approach primarily includes four stages with different algorithms to deal with the medical heart images. Firstly, smoothing algorithm is used to reduce the noise. Secondly, filtering algorithm is used for image analysis so as to identify the target area. Thirdly, further enhancement algorithm is used to figure out the image features within the target area, finding out the basic outline of the image. Eventually, reduction algorithm is utilized to convert the original images into more smooth and precise pictures. Experimental results show that machine vision-based medical image processing algorithm can accurately extract the relevant data and achieve better results, comparing with the traditional image processing method.
Keywords: Medical Image Processing; Machine Vision; Algorithm; Heart Image; Digital Image
بازگشت به فهرست مقالات